Game 1 vs. Northern Iowa
Saturday, Sept. 5, 2009
 Iowa Game Notes

Game 2 vs. Iowa State
Saturday, Sept. 12, 2009
 Iowa Game Notes

Game 3 vs. Arizona
Saturday, Sept. 19, 2009
 Iowa Game Notes

Game 4 vs. Penn State
Saturday, Sept. 26, 2009
 Iowa Game Notes

Game 5 vs. Arkansas State
Saturday, Oct. 3, 2009
 Iowa Game Notes

Game 6 vs. Michigan
Saturday, Oct. 10, 2009
 Iowa Game Notes

Game 7 vs. Wisconsin
Saturday, Oct. 17, 2009
 Iowa Game Notes

Game 8 vs. Michigan State
Saturday, Oct. 24, 2009
 Iowa Game Notes

Game 9 vs. Indiana
Saturday, Oct. 31, 2009
 Iowa Game Notes

Game 10 vs. Northwestern
Saturday, Nov. 7, 2009
  Iowa Game Notes

Game 11 vs. Ohio State
Saturday, Nov. 14, 2009
 Iowa Game Notes

Game 12 vs. Minnesota
Saturday, Nov. 21, 2009
 Iowa Game Notes

Regular Season Recap
Tuesday, Nov. 24, 2009
 Iowa Game Notes

FedEx Orange Bowl Notes
Tuesday, Dec. 8, 2009
 Iowa Game Notes

Final 2009 Football Notes
Tuesday, Jan. 26, 2010
 Iowa Game Notes