Iowa 89, Omaha 98

Iowa Hawkeyes guard Peter Jok (14), Head Coach Fran McCaffery

Iowa Hawkeyes guard Peter Jok (14), Head Coach Fran McCaffery

Iowa Hawkeyes forward Cordell Pemsl (35)

Iowa Hawkeyes forward Cordell Pemsl (35)

Iowa Hawkeyes forward Cordell Pemsl (35)

Iowa Hawkeyes forward Cordell Pemsl (35)

Iowa Hawkeyes guard Jordan Bohannon (3)

Iowa Hawkeyes guard Jordan Bohannon (3)

Iowa Hawkeyes guard Peter Jok (14)

Iowa Hawkeyes guard Peter Jok (14)

Iowa Hawkeyes forward Cordell Pemsl (35)

Iowa Hawkeyes forward Cordell Pemsl (35)

Iowa Hawkeyes forward Cordell Pemsl (35)

Iowa Hawkeyes forward Cordell Pemsl (35)

Iowa Hawkeyes forward Cordell Pemsl (35)

Iowa Hawkeyes forward Cordell Pemsl (35)

Iowa Hawkeyes guard Christian Williams (10)

Iowa Hawkeyes guard Christian Williams (10)

Iowa Hawkeyes guard Peter Jok (14)

Iowa Hawkeyes guard Peter Jok (14)

Iowa Hawkeyes forward Dom Uhl (25)

Iowa Hawkeyes forward Dom Uhl (25)

Iowa Hawkeyes guard Jordan Bohannon (3)

Iowa Hawkeyes guard Jordan Bohannon (3)

Iowa Hawkeyes forward Nicholas Baer (51)

Iowa Hawkeyes forward Nicholas Baer (51)

Iowa Hawkeyes forward Nicholas Baer (51)

Iowa Hawkeyes forward Nicholas Baer (51)

Iowa Hawkeyes guard Peter Jok (14)

Iowa Hawkeyes guard Peter Jok (14)

Iowa Hawkeyes forward Ahmad Wagner (0)

Iowa Hawkeyes forward Ahmad Wagner (0)

Iowa Hawkeyes forward Ahmad Wagner (0)

Iowa Hawkeyes forward Ahmad Wagner (0)

Iowa Hawkeyes guard Peter Jok (14)

Iowa Hawkeyes guard Peter Jok (14)

Iowa Hawkeyes head coach Fran McCaffery

Iowa Hawkeyes head coach Fran McCaffery

Iowa Hawkeyes forward Cordell Pemsl (35)

Iowa Hawkeyes forward Cordell Pemsl (35)

Iowa Hawkeyes guard Jordan Bohannon (3)

Iowa Hawkeyes guard Jordan Bohannon (3)