Photos: #2 Iowa defeats #6 Penn State 1-0 09/24/2021