Big Ten Championships (Session III)

Jacob Warner warming up prior to Session III.

Jacob Warner warming up prior to Session III.

Ryan Morningstar, Max Murin

Ryan Morningstar, Max Murin

Jacob Warner, Cash Wilcke

Jacob Warner, Cash Wilcke

Jeren Glosser, Carter Happel

Jeren Glosser, Carter Happel

Ryan Morningstar

Ryan Morningstar

Cash Wilcke, Ryan Morningstar, Jacob Warner

Cash Wilcke, Ryan Morningstar, Jacob Warner

I-O-W-A cheer

I-O-W-A cheer

Austin DeSanto

Austin DeSanto

Max Murin

Max Murin

Max Murin

Max Murin

Ryan Morningstar, Terry Brands

Ryan Morningstar, Terry Brands

Max Murin

Max Murin

Max Murin

Max Murin

Max Murin

Max Murin

Ryan Morningstar, Terry Brands, Max Murin

Ryan Morningstar, Terry Brands, Max Murin

Austin DeSanto

Austin DeSanto

Austin DeSanto

Austin DeSanto

Max Murin

Max Murin

Terry Brands, Abe Assad

Terry Brands, Abe Assad

Abe Assad

Abe Assad

Abe Assad

Abe Assad

Abe Assad

Abe Assad

Hawkeye cheering section

Hawkeye cheering section

Abe Assad

Abe Assad

Abe Assad

Abe Assad

Tony Cassioppi

Tony Cassioppi

Tony Cassioppi

Tony Cassioppi

Tony Cassioppi

Tony Cassioppi

Jacob Warner

Jacob Warner